Jump to navigation

Ekonomi - intro

 • Privatekonomi       • Samhällsekonomi

Allmänt

Du läser samhällskunskap. Det vill säga: kunskap om samhället.

Nästan allt i samhället kostar pengar. Ekonomi påverkar alla. Man kan mäta allt i pengar. Men bör man? Ekonomer säs vara de som vet priset av allt — och värdet av inget.

  • Själva ordet ekonomi kommer från två grekiska ord som betyger: "hushålla". Det är ofta ont om pengar och andra resurser, så det gäller att hushålla med begränsade resurser.

â–º Man kan mäta allt i pengar. Bör man?

â–º Vad betyder själva ordet: ekonomi?

I Sverige finns siffror om allt och alla. Man räknar allt möjligt och samlar in och analyserar vad siffrorna betyger. Statistiken (siffrorna) är viktig information i forskning, debatt och beslut.

  • Till exempel, nar Frank flyttade till Sverige var han (och alla andra invandrare) tvungen att besköka närmaste församlingshem för att folkbokföra sig. (Numera vänder man sig till Skatteverket.) Redan på 1600-talet började Svenska kyrkan samla in uppgifter om landets befolkning. Sverige har sammanhängande uppgifter om befolkningen under en längre tidsperiod än något annat land (förtuom Finland, som var svenskt). (Svenska uppgifterna har inte heller förstöras i revolutioner eller i krig som i andra länder.) Tabellverket, numerar Statistiska CentralByrån, är verkligen en källa till information i världsklass.
  • Befolkningen, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning i Sverige och i andra delar av världen. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  • Länders och regioners ekonomier: samband och orsaker till förändringar i en globaliserad värld.
  • Hur socioekonomisk bakgrund, kön och etnicitet påverkar utbildning, boende, välfärd, ekonomiska resurser, makt och inflytande. Begreppen jämlikhet (frihet, jämlikhet, broderskap (Flag of France.svg: Liberté, égalité, fraternité) och jämställdhet (mot könsdiskriminering).
  • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Redovisa sina källor. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  • ”Student who stole a smell” (i samband med piratkopiering)
  • Här kommer kungen (6' videoklipp): pengar  ränta  konjuntur  lön  inflation  skatt  pris  valuta
  • Skämt: Vad heter världens fattigaste kung? (Svaret finns längst ner på sidan.)

Yalla Trappan, invandrarkvinna skapade ett arbetsplats för andra i samma situtation

 

sɹnʞ ƃunʞ