Jump to navigation

Plan2013-2014

Classes 4-6

Textbook lärobok:  Samhällskunskap (PULS series), publisher förlag: Natur och Kultur, 2012
Class
  klass
Month
  månad
   Chapter
  kapitel

pages
  sidor

# of pages
  antal sidor
4 Sept-Oct
Nov

Nov-Feb
Mar-Jun
 

Family & Friends Familj och vänner
School Skolan

Religion
Be Yourself! Du har rätt att vara dig själv

6-15
16-23

-
24-37
 
9
7

-
13
5 Sept-Oct
Nov

 
  Review last year Repetition
Laws & Rules Lagar och regler

Work & Money Arbete och pengar
Communication Kommunikation och & information
 
  -
38-51

52-73
74-85
  -
13

21
11
6 Aug-Sept
Sept-Oct
Nov

Feb-May
May-Jun
  International:  UN, USA, Sweden  FN, USA, Sverige
Review last year Repetition
The Nordic Countries Norden
Democracy Demokrati
At Home in the World Hemma i världen
  -
  -
104-110
86-103
111-129
  -
  -
6
17
18

Classes 7-9

Textbook lärobok:  Samhälle in the SO series, publisher förlag: Liber, 2012

Class
  klass
Month
  månad
Topic
 
Chapter
  kapitel

pages
  sidor

# of pages
  antal sidor
7 autumn
 hösttermin

Sept 
Oct
Oct-Nov
Dec

International Perspective ..utblick

Media Massmedia
Social Issues Sociala Frågor
  "

UN, USA, Sweden  FN, USA, Sverige
 -

People in Sweden  Folk i Sverige
Living in Society Leva tillsammans 

booklet häfte
newspapers
18-37
38-53

19
 -
19
15

7 spring
  vårtermin

Jan-Feb
Mar-June

  "
Personal Finances Privatekonomi

Justice & the Law  Lag och rätt
Our Money Våra pengar

54-87
88-109

33
21

8 autumn
 hösttermin
Sept
Oct

Nov
Review last year Repetition
International Perspective ..utblick
Media Massmedia

 -
UN, USA, Sweden  FN, USA, Sverige
Media  Massmedia

 -
booklet häfte
202-227

 
 -

25
8 spring
  vårtermin

Jan

Feb
Mar
Apr
May

Personal Finances & Economics
  Privat- och samhällsekonomi
Advertising Reklam
Political Science Statsvetenskap
  "
  "
Work & Livelihood  Arbete och försörjning

Advertising Reklam
Democracy & Dictatorship  ..diktatur
Parties & Ideologies, Partier o ideologier 1, 2 
Who Runs Sweden? Så styrs Sverige
180-201

228-239
110-129
130-149
150-179
 21

11
19
19
29
9 autumn
 hösttermin
  Review last year Repetition
Economics
 "
 -
Economics Samhällets pengar
World Trade Handel i världen
 -
240-285
268-285
 -
45
17

9 spring
  vårtermin

  International Perspective
 "
 "
The International Community Världssamfundet
War or Peace Krig eller fred
Taking the World's Temperature Hur mår världen?

286-307
308-327
328-352

21
19
24