Jump to navigation

plan

Årskurs 7-8: Samhällskunskap

Moment: Beslutsfattande och politiska idéer samt information och kommunikation

 

Inför varje nytt moment (centralt innehåll):

Eleverna informeras om det (aktuella) centrala innehållet

Eleverna informeras om betygskriterierna

Vi tar reda på elevernas förförståelse

Eleverna ges (viss) möjlighet till inflytande över arbetssätt och examinationsformer

 

När ett moment är avslutat deltar eleverna i en enkätundersökning där de reflekterar över undervisningen samt sin egen insats.

 

Vecka

Centralt innehåll

Arbetssätt

36

- Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

 

- Sveriges grundlagar.

Vad är politik och Sveriges grundlagar?

- Introduktion: om det centrala innehållet samt betygskriterierna.

- Elevernas förförståelse

- Arbetssätt

- Examinationsformer

- Utdelning av arbetsböcker

- Arbetsbok: s.130-136

- Frågor: s. 149

36

- Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Politiska ideologier

Arbetsbok: s.137-144

- Frågor: s. 149

36

- Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Från ideologi till parti

- Arbetsbok: s. 144-148

- Frågor: s. 149

- Uppgift: Hänt i veckan

37

- Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

De olika partierna

- Stencil/Film/diskussion

37

- Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.  

De olika partierna

- Stencil/film/diskussion

37

- Sverige politiska system med Eu, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.

Kommuner

Introduktion: Om det centrala innehållet samt betygskriterierna.

Arbetsbok: s. 150-154

Frågor: s.159

Uppgift: Hänt i veckan

38

- Sverige politiska system med Eu, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.

Kommuner och landsting

Arbetsbok: s.155-159

Frågor: s. 159

Film: Om kommuner och landsting

38

- Sverige politiska system med Eu, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar Sverige politiska system med Eu, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.

Riksdagen

Arbetsbok: s.160-165

Frågor: s. 165

Film: Om riksdagen

38

- Sverige politiska system med Eu, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.

Regeringen

Arbetsbok: s. 166-170

Frågor: s. 179

Uppgift: Hänt i veckan

39

- Sverige politiska system med Eu, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.

Regeringen

Arbetsbok: s.171-174

Frågor: s.179

Film: Om regeringen

39

- Sverige politiska system med Eu, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.

Europeiska unionen

Arbetsbok: s.175-178

Frågor: s.179

Film: om Europeiska unionen

39

Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Olika sätt att styra ett samhälle på

Introduktion: Om det centrala innehållet och betygskriterierna.

Arbetsbok: s. 110-115

Frågor: s. 121

Uppgift: Hänt i veckan

40

Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Olika sätt att styra ett samhälle på

Arbetsbok: s. 116-120

Frågor: s. 121

40

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. Folkrätten i väpnade konflikter.

Konflikter och folkrätten

Introduktion: Om det centrala innehållet och betygskriterierna.

Arbetsbok: s. 308-312

Frågor: s. 319

40

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. Folkrätten i väpnade konflikter.

Säkerhetspolitik och terrorism

Arbetsbok: s. 313-318

Frågor: s. 319

Uppgift: Hänt i veckan

41

FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag.

Förenta nationerna

Arbetsbok: s.298-300, 324-326

Frågor: Stencil

41

Aktuella samhällsfrågor och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag.

Film: Om konflikter i världen

Film: Om FN

41

Individers och gruppers möjlighet att påverka beslut och samhällsutveckling, samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Alla kan påverka

Introduktion: Om det centrala innehållet och betygskriterierna.

Arbetsbok: s.122-123

Frågor: s.129

Uppgift: Hänt i veckan

42

Individers och gruppers möjlighet att påverka beslut och samhällsutveckling, samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Folkrörelser och demonstrationer

Arbetsbok: s.124-128

Frågor: s. 129

42

Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, t.ex dagstidningars olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, t.ex utifrån kön och etnicitet.

Massmedier

Introduktion: Om det centrala innehållet och betygskriterierna.

Arbetsbok: s.202-207

Frågor: s.215

42

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Massmedier är viktiga för demokratin

Introduktion: Om det centrala innehållet och betygskriterierna.

Arbetsbok: s. 218-221

Frågor: s.227

Uppgift: Hänt i veckan

43

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Massmedier påverkar

Arbetsbok: s.222-226

Frågor: s.227

43

Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier

Den digitala världen

Introduktion: om det centrala innehållet och betygskriterierna.

Film: Om riskerna med den “digitala världen”.

43

   

 

Arbetssätt:

Litteratur (Textbok, arbetsbok)

Dator- och internetanvädning

Stenciler

Gruppuppgifter

Diskussionsuppgifter

Alternativa läromedel

Film

 

Examinationsformer:

Skriftligt prov (flera mindre prov eller några större)

Muntlig redogörelse

Inlämningsuppgift