Jump to navigation

prov

Klicka
 ↓
  
 • Måndag 23 maj  • 20 frågor, 12 minuter, ett prov •  Öva inför provet:
 1. Läs om Demokrati (i samhällsboken)
 2. Skriv svar på frågorna nedan. (En del av frågorna är kopplade till boken.)
 3. Titta (på utbildningsvideor)
  Dröm om demokrati 15'
  elevråd 12'     demokrati 15'     Selma Lagerlöf - jämlikhet 29'
   
 4. Öva online ↓    
Kapitlen
 
     lätt
    (med
     ledtrådar)
       svårt
        (utan)

 

 

Demokrati

↓ Klicka ↓    
  

↓ Klicka ↓
x

 

EU

  

x

 

Glosor

  

x

 

Internationellt

  

x

 
Kungen

  

x

 
Makt och Media

  

x

 
Partierna

  

x

 
Riksdagen

  

x

 
Staten

  

x

 
Statsministern

  

x

→Svårast←
Ett urval ur kapitlen,
huller om buller.

 Klicka på
 kapitlen
 

Demokrati

I Sverige väljer folket de som bestämmer över landet.
Alla är med och väljer de som styr. Det finns folkstyre = landet styrs av folket.

1â–º Folkstyre innebär att…
      1. ett land styrs av folket
      X. folket får tycka vad de vill, men har inget att säga till om
      2. en man härskar över landet

Sverige har en kung. Svenska kungar var mäktiga på Stormaktstiden.
Men inte längre. Dagens kung är en symbol för Sverige.
Han gör "reklam" för Sverige. Men han bestämmer inget.

2â–º Kungen och hans familj...
      1. är symboler för Sverige.
      X. styr Sverige
      2. är inte viktig, förutom att kungen väljer statsminister

Ett annat ord för folkstyre är: demokrati.

3â–º Systemet där folket väljer kallas folkstyre eller…

Det finns länder som saknar folkstyre. Vem styr i...

      Nordkorea? Diktatorn! → Représentation de Kim Jong-un.      I Saudiarabien? Den kungliga familjen! → Prince Salman bin Abd al-Aziz Al Saud at the Pentagon April 2012.jpg

4â–º Diktatur innebär att
      1. landet styrs av folket
      X. landet har demokrati
      2. en eller några härskar över landet

5â–º I Nordkorea styr diktatorn. I Saudiarabien, den kungliga familjen.
       Vilka styr i Sverige?

6â–º Skillnaden mellan hur man styr i Sverige och i Nordkorea är...
 

Direkt demokrati och indirekt demokrati

I små föreningar kan alla träffas. Alla kan säga vad de tycker.
Medlemmarna pratar och kommer överens, kanske genom att rösta.
Om alla har lika mycket att säga till om, kallas det direkt demokrati.

 • När miljontals medborgare ska styra landet kan inte alla träffas i ett rum.
 • Istället väljer vi politiker. De ska föra vår talan. De pratar för oss.
 • De också beslutar för oss. Detta kallas indirekt demokrati.

Demokrati kan vara direkt och/eller indirekt.

 • I direkt demokrati bestämmer alla om allt. Hur? Alla
  röstar i varje viktig fråga (kallas folk-omröstning).
 • I indirekt demokrati röstar alla för några som tar beslut.
  Naturligtvis röstar man för de som man tror beslutar som man själv vill.

7â–º Para ihop varje förklaringar (till vänster) med rätt ord (till höger).

 • All i klassen får säga vad de tycker.
 • Läraren Magnus bestämmer allt.


diktatur

demokrati

8â–º Para ihop varje förklaringar (till vänster) med rätt ord (till höger).

 • Natalie väljs att sitta med i matrådet.
 • Alla i klassen röstar om vilken dag de ska ha klassfest.


indirekt

direkt

9â–º Har Sverige som land direkt eller indirekt demokrati?

Rättigheter

Demokrati handlar om människor. I en demokrati:

 • är vi lika mycket värda som alla andra
 • ha vi lika rätt att studera och att får sjukvård (med mera.)
 • kan vi alla vara med och bestämma.

10â–º Där alla är lika mycket värda och alla kan vara med och bestämma
       har man...

11â–º Beskriv två saker som demokrati handlar om.

Sverige har demokrati. Det står skrivet i grundlagen.

12â–º Var står det skrivet att: folket ska välja de som bestämmer?

Politiker har makt. Även domare, företag och media har makt.

13â–º Politiker har makt. Vilka fler har makt?

Skyldigheter

 

 

Alla är skyldiga att följa lagen.

Ingen får bryta mot lagen, även mot lagar som man har aldrig hört talas om!

Bryter man mot en lag, klarar man sig inte undan genom att säga att man inte kände till lagen.

14â–º Sant eller falskt: Om man gör något olaglig men man visste inte
att det var olaglig då kan man inte straffas.

Bryter du mot en lag kan en polis kommer att prata med dig.

I första hand samtalar polisen med alla (som är där) för att ta reda på vad som hände.

Polisen har rätt att ta personer till polishuset.

Bara polisen har rätt att använda våld i sammanhang där så krävs.
(Ordningsvakter får ta tag i en individ, till exempel för att hindra en person att komma in där man vakta.)

15â–º Vilka får använda våld (i särskilda situationer)?

Polisen får fånga in någon, men det är tingsrätten (eller en annan domstol) som bestämmer. Tingsrätten bestämmer att man ska sitta i fängelse för att man har brutit mot någon lag.
För mindre allvarliga brott blir det istället böter eller fotboja.

16â–º Vilka bestämmer om man får sitta i fängelse?

Medborgarskap

Alla i Sverige har rätt att säga vad de vill, att skriva vad de vill, att träffa vem de vill. Alla har rätt att bilda en förening och ha vilken religion de vill.

Medborgare har full rätt att vara med. Barn och tonåringar som är medborgare har många rättigheter. Du har rätt till gratis utbildning, sjukvård mm. Dina föräldrar har rätt till barnbidrag och andra bidrag.

Behöver man hjälp utomlands, kan medborgare vända sig till Sveriges ambassader för hjälp att komma hem till Sverige. Varje medborgare har alltid rätt att bo i Sverige, även om man har bott utomlands i 50 år. Vuxna har rätt att rösta.

Medborgare av länder i Europa har ganska många rättigheter i Sverige.

Dessutom har varje land ett begränsat antal icke-medborgare som inte är med fullt ut, som inte har alla rättigheter. (Till exempel först efter femton i Sverige sökt jag, Frank, om svensk medborgarskap).

Det finns också tusentals papperslösa. De har inte de rätta papperna. Det innebär att de har inget giltigt svensk personnummer. Utan det kan man inte hyra en lägenhet, inte ta körkort, inte arbeta vitt mm. En papperslös person kan skickas ut ur landet när som helst av polisen, om polisen hittar honom eller henne. Ändå har alla några viktiga rättigheter: rätt att behandlas väl och rätt till viss sjukvård. Barn har rätt att gå i skolan.

17â–º Alla i Sverige har inte samma rättigheter. Förklara!

 

Ett pass får man från landet där man är medborgare. Är man inte medborgare, får man inget pass. Utan pass kan man inte resa utomlands. Lyckas man ändå tar sig utomlands, har man ingen rätt att komma hem. I värsta fall blir man fast i ett flyktingläger, en flygplats eller värre.

18â–º Vilka svårigheter kan det innebär att inte har ett pass (eller annat ID-kort)?

Europeiska flaggan EU

Europa hade lidit av två världskrig. Nu räckte det.
Det är bättre att arbeta tillsammans.

 • Under årtionde efter kriget började länderna att arbeta tillsammans.
  Samarbetet utvecklades till många områden och till många länder.
  De flesta länder i Europa är nu med i Europeiska Unionen.

19â–º EU är en förkortning för...

Sverige är ett av 28 länder som samarbetar inom EU.
De viktigaste länderna är Flag of Germany.svg Tyskland och Frankrike.

 • Innan EU var det svårare att studera i andra länder. Det var också
  svårare att åka dit för att arbeta. Idag har det blivit enklare.

20â–º Två saker som är lättare att göra tack vare EU är:

21â–º 3 länder som är med i EU är....

De flesta EU-länder har samma pengar, Eurosedlareuron.
Gemensamma pengar och regler gör det enklare med att köpa och sälja.

22â–ºTycker du att Sverige borde använda sig av euro-pengar (istället för kronor)?

    Varför/ varför inte?

 

Fyra friheter: varor, personer, tjänster och pengar får rör sig fritt inom EU.

23â–º Vilka är de 4 friheterna?
 

EU sysslar med sådant som påverkar många EU-länder.
Det gäller pengar, flyktingar, miljö, brottslighet.

24â–º Vad gör EU?

Många människor tycker inte om EU.
De säger så här: Vi påverkas. Men vi kan inte påverka särskilt mycket.
Dessutom kostar EU miljarder — varje år.

25â–º Den 23 juni i år (2016) röstar britterna om de vill lämna EU.
         Om de lämnar EU, kommer många i Sverige att vilja göra samma sak.
        Bör Sverige lämna EU? Vad tycker du? Motivera!

Internationellt

Förenta Nationerna

Varken du eller jag är med i Förenta Nationerna.
Bara stater kan vara medlemmar. Nästan alla länder är med.

 • FN lyckas ibland samarbeta för att hindra krig och hjälpa de fattiga.
 • En svensk, Dag Hammarskjöld var FN:s ledare (generalsekreterare).
  En annan svensk (Jan Eliasson) är för nuvarande FN:s näst högsta ledare.

26â–º Vilka är medlemmar i FN?

27â–º Vad gör FN?

Ledare från olika länder försöker komma överens om hur man kan bäst handskas med problem. Till exempel med problemet att jordklotet blir värmare och värmare. Det värmare klimatet kan leda till översvämningar och andra miljö-problem.

NATONorth Atlantic Treaty Organization (orthographic projection).svg

Efter andra världskriget började länder i västra Europa att arbeta tillsammans. De arbetade tillsammans med varandra. Och de arbetade tillsammans med USA:s militär. Samarbetet kallas NATO.

 • Sverige är inte med. Sverige har klarat sig undan krig i mer än 200 år (sedan år 1814) genom att inte samarbeta med länder i krig.

28â–º Lurig fråga: Hur länge har Sverige varit med i NATO? Obs! Lurig!

Röda korset och Röda halvmånen

Samordnar hjälp vid naturkatastrofer och bistånd, även i Sverige

 • Röda korset i Sverige ger psykolog-hjälp till tortyr-skadade flyktingar, håller i sociala mötesplatser, hjälper papperslösa personer hittar vård, driver hjälplinjen Jourhavande kompis, ger läxhjälp för dem som behöver stöd i skolan mm.
29â–º Vad gör Röda korset och Röda halvmånen?

Kungen

  Carl XVI Gustaf är Sveriges kung.
  Hans äldsta barn är prinsessa Viktoria.
  När han avgår bli Viktoria drottning (för att hon är äldst).
 • Förr i tiden var kungar mycket mäktiga.
 • Nu för tiden har den svenska kungen ingen makt.
  (I alla fall inte mer makt än vilken kändis som helst.)
  Ändå är kungen en symbol för Sverige.
 • De flesta länder saknar kung eller drottning. Istället har de president:

30â–º Vilken makt har Sveriges kung?

31â–º Jämför  kungens och statsministerns roller.

Makt och media

Den som har makt kallas en makthavare (makt—havare).

 • Arbetare som lägger ned arbetet utövar sin makt.
  (De har makt bara ihop med andra arbetare.)
 • Huliganer har makten att förstöra för de som vill titta på matcher.
 • Män med en helsvensk bakgrund styr de flesta företag och har mest makt i Sverige.
 • Politiker har makt. Av de nio partiledarna i riksdagen är fyra kvinnor (maj 2016).
 • Statsministern och andra topp-politiker har makt.
 • Sveriges rikaste familjer har makt.
 • Tidningar och nyhetsprogram har makten att bestämma vilka nyheter som vi får veta om.

32â–º Tänk själv: Vilka är makthavarna i Sverige?
         Vad är könen, nationaliteten och religionen av de mäktiga?
 

Världens mäktigast land nuförtiden (sedan andra världskriget) är USA.
USA är världens enda supermakt. Landet är ledande när det gäller:

 1. Pengar: gigantiska amerikanska företag tjänar jättemycket pengar
  (Apple, Google, Facebook, Disney, banker och bil- och oljeföretag).
 2. Kultur: världen älskar amerikanska (och brittiska) filmer,
  musik, livsstil, språk, reklam mm
 3. Beslut: USA har mycket att säga till om i FN
  (och i andra platser där beslut tas)
 4. Militär: USA:s hög-teknologisk militär kan kriga i hela världen.

33â–º USA är världens enda supermakt. Vad är 4 grunder till dess makt?

 

Kinas ekonomi (pengar) har växt år för år. Den är störst efter USA.

34â–º Det finns ett land vars makt växer mycket snabbt.
         Landet har världens (näst) störst ekonomi. Vad heter landet?
 

35â–º Tänk själv: Kan det blir problem om ett land har mer makt än andra?
         (Vilka faror kan det medföra om ett enda land blir mäktigare än alla andra på jorden?)
 

Krig: I Syrien pågår ett inbördeskrig (= mellan de som bor i ett och samma land)

36â–º Vad betyder ordet inbördeskrig?

 

En som har makt har också makt att gynna (hjälpa) sig själv.
Det finns politiker som
gynnar sig själva på sätt som är olagliga.
Naturligtvis
berättar de inte för någon. De vill inte att andra ska veta. Men...

 • Det är svårt att hålla hemligheter i Sverige. Inga av statens och kommunens papper är hemliga (förutom de som handlar om till exempel en persons hälsa eller om landets militär). Så det är lätt för journalister att titta igenom alla papper (till exempel om vilka beslut som tas). De får tittar igenom pappren och se om det verkar vara något som inte stämmer.
 • Det är inte alltid lätt att vara ärlig och verkar för allas bästa. Men det är lättare när (som i Sverige) medierna håller koll på de som har makt. Mycket riktigt är Sverige ett av de länder med minst mutor i världen. (Jämför: Det är lätt att få ett körkort i vissa länder. Om man betalar en muta. Man behöver inte kunna köra!)
 • Massmedier har 3 uppgifter:
   
  • Ge information utan att låta någon påverka
  • Granska de som har makt
  • Underhålla oss

37â–º Vilka 3 uppgifter har våra massmedier?

Att granska en makthavare kan vara mycket obehaglig för makthavaren — om denne har gjort fel. (Två exempel:

 • Mona Sahlin slutade nyligen. Hon hade skrivit under ett falskt papper för att hjälpa nån.
 • När Frank var tonårig avgick mannen som då var USA:s president.
  Journalister visade att han had begått mycket allvarliga brott.)

38 â–º De som har makt vet att media kan kolla vad de håller på med.
          Ge exempel på hur det kan gå.

 Partierna:  rödgröna  •  Alliansen 

Politiker samarbetar i grupper som kallas politiska partier.
(Partiet måste också ha sagt ja innan en person får bli partiets politiker.)

39â–º Vilka är Sveriges två största politiska partier?

40â–º Moderaterna har fått näst flest röster (i alla riksdagsval sedan år 1979).
         Vilket parti har fått flest röster? (Ledtråd: (s).

Var och en får grunda (starta) ett parti.
Men det är svårt att nå ut med det egna budskapet.

41â–º Vilka får grunda ett politiskt parti?
         1. bara politiker    X. bara kändisar    2. alla

Just nu (maj 2016) finns det åtta partier i riksdagen:
     • rödgröna: Socialdemokraterna • Miljöpartiet • Vänsterpartiet
     • Alliansen: Moderaterna • Liberalerna • Centerpartiet • Kristdemokraterna
     • Sverigedemokraterna

42â–º Vilka partier kallas "de rödgröna"?

43â–º Vilka partier samarbetar i Alliansen?

44â–º Vilket parti är varken med i Alliansen eller bland de "rödgröna"?

En grundläggande skillnad mellan Alliansen och de "rödgröna:

 • De "rödgröna" vill att staten och kommunen ska hjälpa alla.
 • Alliansen vill minska staten och kommunen och lyfta fram andra delar av samhället: företag och organisationer.

45â–º Vad är skillnaden mellan Alliansen och de "rödgröna"?

Riksdagen

Vem bestämmer vad? [Riksdagen] 3'            File:Sightseeing-icon.png Rundvandring i riksdagen  sv  en 

Sverige har indirekt demokrati. Folket väljer de som bestämmer.
Hur? Genom att rösta för olika politiska partier.

 • Partiet som får flest röster får flest medlemmar i riksdagen.
  Den som får näst flest röster får näst flest medlemmar. (Och så vidare.)

46â–º Inget annat parti har så många medlemmar i riksdagen som
         socialdemokraterna. Varför inte? (Tänk själv!)

Socialdemokraterna brukar få flest röster. Moderaterna: näst flest.

47â–º Vilka är Sveriges två största politiska partier?
           (De senaste siffror om partiernas stöd finns på opinion.se.)

Riksdagen är viktig för att det är riksdagen som gör lagarna.
Riksdagen är också viktig för att det är riksdagen som väljer statsminister.

48â–º Två saker som riksdagen gör är...
 

Det går till på ungefär samma sätt i Sverige och i de flesta länder i Europa.
Men så går det INTE till i USA. Där väljs presidenten av folket i allmänna val.

 • Frank och andra medborgare får rösta om vem som blir nästa president.
 • Amerikanerna valde Obama år 2008 och år 2012. Men, han får inte vara med i valet denna gång. (USA:s grundlag säger: man får inte väljas mer än 2 gånger.)
 • I Sverige finns ingen begränsning på hur länge man får vara statsminister.
  (En man som hette Tage Erlander var svensk statsminister under längst tid, hela 23 år.)

49â–º På vilket 2 sätt skiljer sig den svenska demokratin från den amerikanska?


Riksdagen stiftar (beslutar om) nya lagar.

50â–º Vilka stiftar lagar?

Också detta gör riksdagen:

 • bestämmer över statens pengar
 • kollar att regeringen och myndigheterna gör sina arbeten på ett bra sätt

Riksdagen håller koll på regeringen. De ställer frågor (till regeringens ministrar).
Om riksdagen är mycket missnöjd med svaren, kan de tvinga ministern att avgå.

51â–º Vilka uppgifter har riksdagen, mer än att besluta om nya lagar?

52â–º Riksdagen gör alla följande FÖRUTOM…
         1. stiftar lagar     X. bestämmer över statens pengar    2. styr landet

53â–º Vad gör riksdagen?
 

Det finns 349 politiker i riksdagen. Dessa har blivit framröstade under valet.

54â–º Nästa riksdagsval hålls i september 2018. Vilka är med och väljer?
55â–º Hur väljer man de som arbetar i detta hus Emblem eller logo. (riksdagshuset)?

Staten

locator map of Singapore

â–º Heter det statsminister
     eller stadsminister?
     (Många skriver fel.)

 

 


Stater är olika stora.
Mitt emellan jättelika Kina och den rätt så stora Australien ligger en pyttelilla stat. Staten heter
Singapore.


â–º Vad är skillnaden mellan en stat och en stad?

 

Folket röstar fram en riksdag. Den stiftar (gör) lagar.

Och sedan då? Statsminister Stefan Löfven klarar naturligtvis inte av att sköta allt själv. Han kan inte driva statens verksamheter helt själv.

Så han tar hjälp av 22 andra politiker. De har han utsett till ministrar.

Statsministern och de andra ministar tar hjälp av tjänstemän.

 

 

 

Nuvarande mandatfördelning

 

  

 Örebro slott 2011.

 

 

 

Sweden stub.png
Folket väljer.   Riksdagen stiftar lagar.   Regeringen 
förbereder.
  Myndigheter verkställer.
(Ovan: Örebros landshövding håller till i ett slott från 1300-talet)

 
  Folket
påverkas.

Regeringen delar upp arbetet i olika delar, i olika departement.

 • Exempel: Finans betyder ekonomi.
  Finansdepartementet arbetar med allt som har med pengar att göra.
  Chefen för departementet kallas finansminister.
 • Utrikesdepartementet arbetar mot utlandet. De arbetar med allt som har med andra länder att göra. (UD har ambassader i många länder).
  Chefen för UD kallas utrikesminister.

56â–º Skolan ingår i utbildningsdepartementet. Departementschefen kallas…
         1. utbildningsminister      X. statsminister      2. rektor Naima

Myndigheterna gör regler och kollar att de följs.
(Exempel: Skolinspektionen besöker vår skola och kollar att vi följer läroplanen.)

Totalförsvaret: Har du sett bokstäverna FOI på ett höghus i Kista?
Vad det handlar om är försvaret. Att kunna försvarar landet Sverige i fall någon anfaller. Viktigt för försvaret:

 • militären
 • räddningstjänsten (brandkår mm)
 • MSB (skyddar mot olyckor, förbättrar beredskap för många slags kriser)
 • civilt försvaret (värnar och ser till att viktiga verksamheter i samhället fortsätter att fungera i kristider)
 • även polisen, sjukvårdet, ekonomiska försvaret (försöjning med varor).

De flesta vuxna vet att det är frivilligt att vara i militären. Men det finns något som de inte vet. De flest vuxna vet inte att alla måste hjälpa till om det blir en kris. Alla som är 16 till 70 år.

 • Alla över 16 år har en plikt (skyldighet) att hjälpa till i totalförsvaret. Det kan innebär att rensa upp efter stora olyckor. Om man har fyllt 19 år kan det innebär att bära vapen i strid.

57â–º Vad innebär totalförsvarsplikt?

 Statsministern leder regeringen

Regeringen består av statsministern (UK flag Prime Minister) och de andra ministrar.
Mest makt har statsministern. Han är chef över de andra ministrarna.

58â–º Vilket yrkestitel har Stefan Löfven?
        (Ledtråd: Fjärde bokstaven är t, inte d som många tror.)

59â–º Statsminister Löfven leder regeringen. Vilka fler sitter i regeringen?

60â–º Regeringen är högsta styrelsen i Sverige. Dess chef är...
        1. kungen     X. statsministern     2. talmannen

Regeringen är statsminister Löfven ,  finansminister Andersson , utrikesminister Wallström  och de andra ministrar när de styr Sverige.
Statsministern och de andra ministrar ser till att staten fungerar.

61â–º Vad kallas några av ministrarna i regeringen?

Regeringens viktigaste uppgifter:

 • styr landet
 • föreslår nya lagar

62â–º Vad gör regeringen?

Regeringen kommer med lagförslag. Men det är riksdagen som säger ja eller nej (till förslagen). Det är ju bara riksdagen som stiftar (beslutar om) lagar.
(Andra kan komma med förslag, men det brukar vara regeringens som går igenom.
De stöds av många — annars skulle de inte sitter i regeringen.)

63â–º Vilka avgör om förslag blir lag?

64â–º Regeringen…
     1. kommer med lagförslag     X. både 1 och 2     2. stiftar lagar

65â–º Tänk själv: Du bjuds in till statsministern. Han vill höra om ditt förslag
     för en ny lag. Vad säger du honom? (Det finns förstås många sätt att svara på frågan.

Glosor

Kan du förklara orden UTAN att titta på ordförklaringarna?

barnkonventionen

1. alla barn har samma rättigheter som andra barn i samma land och

2. vuxna måste lyssna och tanka på "barnets bästa"

bistånd när man ger pengar till ett fattigt land
demokrati folkstyre (= folket styr)
diktator han som bestämmer i en diktatur (till exempel Hitler)
diktatur ett land styrs av en eller några (folket har inget att säga till om)
fattig ont om pengar
jämställd tjejer får samma rättigheter som killar
kommun samhälle, land-område (som är en del av ett land)
könsroll hur man uppför sig som tjej eller kille (eller kvinna/man)
landsting de som bestämmer över sjukhusen och pendeltågen

ledamot

kvinna eller man som valts in (i till exempel riksdagen)

media

(exempel:) tv, radio, tidningar, internet

minoritet

en mindre grupp (Sedan flera århundraden finns i Sverige små grupper av judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.)

parti

större (eller mindre) grupp människor som tycker lika och är med (eller vill vara med) i riksdagen (och/ eller i kommunen)

president länder som inte har en kung har en president.
(USA:s president har mycket makt. Men presidenten i vissa andra länder som Tyskland har nästan igen makt.)
regering samling av ministrar som styr landet
riksdag vald grupp som gör lagarna
rätt alla människor (i hela världen) har rätt att vara trygga och i många länder har man rätt att gå i skolan, att rösta...
rösta säga sin mening i ett val
samerna folkgruppen som har bott i Norden under tusentals år
samhälle större eller mindre grupp (människor) som håller samman
skatt pengar som vi alla måste betala (för parker, polis, sjukvård, vägar...)
skyddsnät alla som behöver hjälp ska få det (från kommunen där de bor)